top of page
2020 Eight Immortals  Ba Xian Dancong Oolong 60 years Bush

2020 Eight Immortals Ba Xian Dancong Oolong 60 years Bush

€ 8,88Price

Harvest Period: Spring 2020
Elevation: ca. 800 m 
Varietal: Ba Xian
Origin: Fenghuang Shan (Phoenix Mountain), Chaozhou, China